När du har gått färdigt din utbildning påbörjar din jakt efter lediga jobb som socionom. Ett slags snabbspår till en anställning är att ta på sig uppdrag via ett bemanningsföretag. Genom att jobba som konsult kan du bland annat få möjlighet att jobba i flera olika arbetsmiljöer samt för olika arbetsgivare. Därför är detta en möjlighet som du absolut inte bör förkasta när du är nyutexaminerad!

3 skäl att bli konsult när du söker lediga jobb som socionom

Det finns många olika skäl att bli konsult när du jagar efter lediga jobb som socionom:

  • Få mer flexibilitet. En av de absolut främsta fördelarna med att jobba som konsult är att du då får mer flexibilitet. Du kommer trots allt bara jobba för en viss uppdragsgivare under en ganska begränsad tidsperiod. Därför kan du även få lite mer inflytande över när och hur du ska jobba. Detta ger dig också möjligheten att prova på att arbeta för många olika uppdragsgivare på diverse arbetsplatser. Flexibiliteten gör också att du snabbt kan gå vidare till nästa roll när du tar dig an ett nytt uppdrag.
  • Vässa dina färdigheter och bli mer erfaren. När du tar dig an lediga jobb som socionom via ett bemanningsföretag får du möjlighet att vässa dina färdigheter. Dessutom får du chansen att samla på dig mer erfarenheter och bli mer erfaren inom ditt gebit. Till exempel kommer du kunna få jobba i flera olika arbetsgrupper samt för olika chefer i olika arbetsmiljöer. Därmed kommer du kunna samla på dig många olika erfarenheter och kunskaper.
  • Få en bättre balans i livet. Ytterligare en fördel med detta upplägg för dig som konsult är att det kan ge dig en bättre balans i livet. Det är vida känt att många socionomer och andra personer som jobbar med socialt arbete ofta har lite problem att finna den perfekta balansen. Detta beror på att deras yrkesroller är väldigt krävande. Men när du tar dig an uppdrag på detta sätt kan du få den flexibilitet som krävs för att finna den perfekta balansen i ditt liv.
Hitta mer givande och flexibla lediga jobb som socionom