Effektiva marknadsföringsstrategier för småföretag

I marknadsföringsvärlden finns det många olika typer av kampanjer. Traditionella marknadsföringsmetoder omfattade postkampanjer, mun-till-mun-reklam, tv-reklam och reklamskyltar. Men nu sträcker sig marknadsföringsteknikerna från sociala medier till riktade annonser och e-postmarknadsföring. Även den minsta kampanjen kan generera en betydande mängd trafik…

Oväntat lågt inflationstryck

Vice riksbankschefen Per Jansson stödjer det beslut som Riksbanken tog vid mötet den 12 februari att hålla reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Eftersom Per Jansson inte hade möjlighet att vara med på Riksbankens möte lämnade han en skriftlig kommentar. Per…